Vapautta etsimässä - merimatka saaristoon

Suomenlinna on vain yksi Helsingin kolmestasadasta saaresta

Köysi irtoaa knaapista ja vene liukuu laiturista. Muutama melan veto, kurssin nosto tuuleen ja purjeet ylös. Käännymme myötätuuleen, joka vauhdittaa veneen kauemmas maista. L. Francis Herreshoffin suunnittelema Buzzards Bay 14 lipuu eteenpäin lempeiden aaltojen saattelemana. Seikkailu voi alkaa.

Purjehdimme kohti pientä luotoa, joka sijaitsee Helsingin lounaispuolella. Tämä saari on yksi Helsingin 300:sta ja koko Suomen 200000:sta saaresta. Valtava saaristo tarjoaa aina uutta tutkittavaa ja löydettävää sekä rauhaa ja hiljaisuutta sitä etsiville. Mantereen välittömästä läheisyydestä lähdettäessä löytyy paikkoja, joissa moni ei koskaan pääse käymään. Mitä pienempi luoto, sen todennäköisimmin olet ensimmäinen vierailija vuosiin.


L.F. HERRESHOFF BUZZARDS BAY 14 - päiväpursi lipuu Suomenlinnan edustalla 

Tuulen ehdoilla matkustaessa luonnon ja liikkeen kokemus on kokonaisvaltainen. Aistit ovat virittyneet saaristossa navigointiin, purjeiden trimmaamiseen, sään lukemiseen ja ennakointiin. Säästä riippuen vesillä voi olla paljonkin aikaa ihailla ympäristöä, mutta toisinaan kaikki huomio menee purjehtimiseen. Flowhun eli täydellisen keskittyneeseen tilaan jossa ajantaju katoaa, on helppo huomata ajautuneensa. Purjehtiessa ihminen muuttuu osaksi kokonaisuutta, jossa luontoa, sen voimaa ja toisaalta haurautta tulee ymmärtää ja kunnioittaa voidakseen käyttää sitä ilokseen ja hyödykseen. Syvä kunnioitus  valtaa ihmisen avomerellä kun näkee kylmänrintaman lähestyvän horisontista vyöryvine pilvineen ja sade kuuroineen. Majakat, loistot, linjataulut, kummelit ja viitat osoittavat tien kivikkoisten rannikkojemme lävitse ja luovat turvaa avomereltä tuleville matkustajille.

Saarten ja luotojen luonto on vaihtelevan saavutettavaa. Kivikkoiset luodot ovat ehkä parhaiten kajakeilla saavutettavissa ja purjeveneellä niitä lähestyessä tulee lähestyä varoen. Merikortti ja satelliittikuvat ovat tärkeitä apuvälineitä rantautumismahdollisuuksien tarkastelussa. Monista luonnonsaarista löytyy kalliokoukkuja tai jopa poijuja suojaiselta puolelta, jotka tekevät rantautumisesta helpompaa. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Uuvin sivuilta löytyy lukuisia hienoja kohteita Uudenmaan alueelta joilta löytyy grillikatoksia, huussit ja vapaassa käytössä olevia Saunoja. Suomen ladun sivuilta löytyy koko suomen kattava lista hienoja kohteita saaristosta ja metsistä. 


Säästä riippuen vesillä voi olla paljonkin aikaa ihailla ympäristöä, mutta toisinaan kaikki huomio menee purjehtimiseen

Lähimatkailun tila Suomessa

Lähimatkailu on puhututtanut Suomessa jo vuosia, ja tutkimusmatkailu kotimaassa kaukokohteiden ja lentämisen sijaan herättää kiinnostusta yhä enenevissä määrin. Lähimatkailua pidetään helpotuksena ilmastokriisiin, kun globaalin turismin aiheuttamasta ilmastokuormituksesta on alettu keskustella.

Ennen vuotta 2020 kahden viikon etelänloman korvaaminen lähimetsissä tai saaristossa samoilulla oli kuitenkin monelle kaukainen ajatus. Sittemmin koronaviruspandemia on pakottanut ihmiset muuttamaan suhtautumistaan matkailuun muistakin kuin ilmastosyistä. Kesällä 2020 monet ovat jo toteuttaneetkin lähimatkailulomansa, Suomen tuntureilla, metsissä, järvillä, joilla, rannikoilla ja saaristossa. 


Merellä on aikaa tuulettua 

Ulkoilmakulttuurin ja lähimatkailun edistäminen

Me Kasperilla toivomme, että innostus lähimatkailuun ja kotimaan luontokohteisiin tutustumiseen säilyy sittenkin, kun matkustaminen maailmalla on taas turvallista. Uskomme, että lähiluontoon tutustuminen, sen tuominen osaksi arkea ja oman luontosuhteen kehittäminen muuttavat laajemmin tapaa, jolla kohtelemme ympäristöä. 

Haluamme kehittää suomalaista ulkoilmakulttuuria samat ajatukset jakavien suomalaisten brändien kanssa. Työskentelemme yhdessä Alpan, Sastan, The Helsinki Distilling Companyn – ja myöhemmin muidenkin brändien – kanssa lähimatkailun kehittämiseksi niin maalla kuin merellä. 

Alpa on suomalainen alpakanvillasta neuleita valmistava yritys. Kuvassa näkyvä(vasen) Crew Neck Lite on lämmintä mutta kevyt ja ilmava, ja toimii niin kerrospukeutumisessa kuin yksinäänkin. Siis ideaali varuste merimatkalle.